Una inversió de 237,97 M € a la frontera hispano-lusitana amb 132 projectes aprovats en la Primera Convocatòria del POCTEP 2014-2020

El Comitè de Gestió del Programa de Cooperació Transfronterera Interreg VA Espanya-Portugal (POCTEP) 2014-200 ha aprovat 132 projectes de cooperació presentats en el marc de la Primera Convocatòria. La seva inversió total és de 237,97 M € amb una dotació d’ajuda FEDER de la Unió Europea de 178,28 M € 

El 6 d’abril de 2017 s’ha reunir, a Faro, el primer Comitè de Gestió del Programa per a procedir a la resolució de la Primera Convocatòria de projectes del POCTEP 2014-2020. Van assistir a aquesta reunió l’Autoritat de Gestió, les Unitats de Coordinació nacionals i regionals, la Comissió Europea i la Secretaria Conjunta del Programa.

Després de la recepció i anàlisi d’admissibilitat d’un total de 456 candidatures, d’acord amb el procediment establert, el Comitè de Gestió va examinar les propostes de decisió presentades pels Comitès Territorials del Programa en relació a les sis Àrees de Cooperació, concloent-se amb l’aprovació de 132 projectes (que representen una ajuda FEDER de 178,28 M €), 3 candidatures en reserva, 301 denegades i 20 no admissibles.

Atenent a la temàtica i eixos prioritaris del Programa, dels 132 projectes aprovats, 33 s’emmarquen en l’Eix 1 (Creixement intel·ligent a través d’una cooperació transfronterera per a l’impuls de la innovació), 27 en l’Eix 2 (Creixement integrador a través d’una cooperació transfronterera a favor de la competitivitat empresarial), 50 en l’Eix 3 (Creixement sostenible mitjançant d’una cooperació transfronterera per la prevenció de riscos i la millora de la gestió de recursos naturals) i 22 de l’Eix 4 (millora de la capacitat institucional i l’eficiència de l’administració pública a través de la cooperació transfronterera).

Pel que fa a la distribució per Àrees de Cooperació, el repartiment dels projectes aprovats és el següent: 33 projectes a Galícia-Nord de Portugal; 16 a Nord-Castella i Lleó; 13 a Castella i Lleó-Centre; 21 en Centre-Extremadura-Alentejo; 21 a Alentejo-Algarve-Andalusia i 28 projectes pluriregionals que afecten diverses Àrees de cooperació territorial.

Un cop aprovada l’acta del Comitè de Gestió i signat l’Acord entre l’autoritat de gestió i els corresponents Beneficiaris Principals, la llista de beneficiaris i projectes aprovats estarà disponible a la pàgina web del Programa www.poctep.eu.

Badajoz, 20 d’abril de 2017

 

Font: Secretaria Conjunta POCTEP