PLANS D’IGUALTAT A EMPRESES DEL SECTOR DE LA CIÈNCIA I LA TECNOLOGIA

El 11 de febrer és el Dia Internacional de la Dones i les Nenes a la Ciència. Aquesta commemoració, adoptada per les Nacions Unides l’any 2015 amb la Resolució 70/474/Add.2, té per objectiu la participació plena i en igualtat de condicions de les nenes i les dones a la comunitat científica i tecnològica, àrees tradicionalment masculinitzades.

Els plans d’igualtat a les empreses són imprescindibles per afavorir la presencia de dones en el sector de la ciència i la tecnologia. Recentment, Daleph ha elaborat el Pla d’Igualtat de la Fundació TIC Salut Social i la diagnosi del Pla d’Igualtat de l’empresa M47Labs, organitzacions dedicades a l’elaboració d’eines TIC per a projectes de salut i d’enginyeria.

En el sector de la ciència i la tecnologia s’estan impulsant activitats per atraure el talent femení, per exemple, estades de programació informàtica com “All Women” i “WomenHack”, mesures de desenvolupament de la carrera professional o actuacions per donar visibilitat a l’aportació de les dones en les àrees STEM (ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques).

També des de l’àmbit educatiu es treballa per promoure les vocacions científiques entre les nenes i les joves. Les escoles de primària i els instituts de secundària organitzen activitats per donar a conèixer la incidència de les dones en l’àmbit científic; les universitats també se sumen a aquestes accions commemoratives.

Malgrat aquests esforços per erradicar els rols de gènere, en  la secundària només el 30% de les  noies trien estudis  relacionats amb les àrees STEM. Pel que fa els estudis universitaris, un 28% de dones d’arreu l’Estat es matriculen a graus relacionats amb la ciència i la tecnologia, el 25% a estudis de les branques d’enginyeria i arquitectura i el 50% a ciències experimentals.

En aquest context, plans d’igualtat com els de TIC Salut Social i M47Labs són una mostra de la contribució que les entitats i empreses poden fer per afavorir la participació de les dones a la ciència i la tecnologia.