Ocupació a l’economia informal

Durant el 2023, l’Espai Obert de Cerca de Feina, el programa d’orientació laboral que Daleph gestiona per a Càritas Diocesana de Barcelona, ha analitzat els àmbits d’ocupació de les insercions aconseguides en el mercat informal.

El sector domèstic destaca com el principal, atès que comptabilitza el 51% de les insercions. Aquest sector inclou tasques de neteja i de cura de persones amb dependència en llars particulars.

Les obres, reformes i el manteniment ocupen la segona posició en opcions de feina en el mercat informal i representen el 16% de les insercions. Aquest sector engloba una varietat considerable d’activitats relacionades amb la construcció i les reformes.

Al tercer àmbit en oportunitats d’ocupació hi trobem el comerç, el turisme i la restauració que representa el 10% de les insercions de treball informal. Aquest sector inclou  la venda ambulant, els serveis de transport turístic no regulat i les activitats professionals en establiments de restauració.

Aquestes dades posen de relleu la importància de comprendre la dinàmica de l’economia informal en la inserció laboral de persones en situació irregular, així com la necessitat d’implementar polítiques que abordin les vulnerabilitats associades a aquest fenomen, tant des d’una perspectiva laboral com social.