Un nou marc Europass: ajudar a la gent a fer les seves capacitats i qualificacions més visibles

La Comissió ha adoptat una proposta de revisió de la Decisió Europass.

Europass és un conjunt d’eines i serveis que donen suport a la transparència de les competències i qualificacions a tota la Unió Europea.

Amb aquesta revisió, la Comissió pretén simplificar i modernitzar aquestes eines per a l’era digital i afegir una nova característica usant big data per mapejar i anticipar les tendències del mercat de treball i les necessitats de qualificació.

Més informació a:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2638&furtherNews=yes

Els comentaris estan tancats.