NOVETAT NEXT GENERATION: EXPRESSIÓ D’INTERÈS RELATIVA A LES AJUDES ECONÒMIQUES PER A LA DIGITALITZACIÓ DE LES PIME I AUTÒNOMS

El Govern ha publicat una nova expressió d’interès, en aquest cas relacionada amb les ajudes econòmiques per a la digitalització de les pimes i els autònoms.

L’objectiu d’aquesta sol·licitud de manifestacions d’interès és aconseguir un coneixement més ampli dels diferents instruments, agents i canals per a aconseguir canalitzar a les empreses les ajudes previstes i aconseguir els objectius marcats en la digitalització de les PIME i autònoms. La possibilitat de contrastar perspectives diverses facilitarà el disseny i execució de les accions del Ministeri per tal de que satisfacin els objectius del Pla de Digitalització de PIME 2021-2015, especialment per mitjà del programa Digital Toolkit.