NOUS AJUTS A AUTÒNOMS I EMPRESES PER FER FRONT A LA COVID-19

El passat 13 de març es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) el Reial Decret 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19, el qual desenvolupa tres noves línies de suport dirigides als autònoms i les empreses espanyoles perquè puguin fer front als efectes econòmics derivats de la pandèmia.

De totes, l’acció que resulta més interessant és una nova línia d’ajuts directes a autònoms i empreses a la qual el Govern espanyol destinarà 7.000 milions d’euros a repartir entre les diferents Comunitats Autònomes, dels quals a Catalunya li correspondran més de 993 milions d’euros. Aquests fons tindran l’objectiu fonamental de facilitar la solvència i reduir l’endeutament de les empreses no financeres i els autònoms més afectats per la crisis.

Cada comunitat autònoma gestionarà el repartiment i la justificació del seu pressupost, i si bé encara no se sap com es realitzarà la distribució dels fons a Catalunya, el que sí sabem és que els autònoms i les empreses podran sol·licitar entre 4.000 i 200.000 euros en funció de la seva mida i les seves necessitats de finançament.

Per tal de facilitar la tramitació d’aquests ajuts, l’equip de consultors de Daleph ha dissenyat un nou servei d’assessorament i acompanyament a autònoms i empreses específic per aquesta línia d’ajuts. Per a més informació sobre el mateix podeu contactar-nos a través de:

https://daleph.com/ca/contacte-suport-a-empreses/