NEXT GENERATION EN LA REUNIÓ DE LES COMISSIONS TERRITORIAL I EXECUTIVA DEL PLA ESTRATÈGIC METROPOLITÀ DE BARCELONA

El passat dia 7 d’abril tingué lloc la reunió de la Comissió territorial i Comissió executiva del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona – Barcelona Demà. Compromís Metropolità 2030.

Durant la mateixa, Jaume Amill, va tenir ocasió de presentar els treballs que s’estan desenvolupant des de el Pla per a visualitzar la proposta metropolitana en matèria de projectes susceptibles de ser finançat a través dels Fons Next Generation.

Així, es van poder visualitzar projectes presents en bona part dels ajuntaments metropolitans, projectes presents en grups d’ajuntaments però que tenen impacte metropolita, projectes singulars d’impacte metropolità i projectes clarament metropolitans.