Convocatòria sobre integració al mercat de treball per a refugiats i sol·licitants d’asil

La Comissió Europea ha publicat, en el marc del Programa d’Ocupació i Innovació Social (Employment and Social Innovation, EASI), una convocatòria per a la Integració immediata en el mercat de treball de refugiats i demandants d’asil de tercers països.
Dotada amb un pressupost de 14.200.000 €, la convocatòria està enfocada al finançament de projectes transnacionals, que experimentin i implementin polítiques innovadores que facilitin la integració de persones refugiades i sol·licitants d’asil. Els seus objectius específics són: promoure el desenvolupament i l’experimentació de mecanismes innovadors; desenvolupar associacions multinivell; i fomentar l’intercanvi de coneixement i experiències.
La data límit per presentar candidatures és el proper 30 de març.

 

Més informació en:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=502&furtherCalls=yes

Guia d’ajudes de la UE de la Diputación de Barcelona: http://gaue.diba.cat/ocupacio-i-innovacio-social/#convocatories

 

Font: Butlletí dels Governs Locals i d’Europa de la Diputació de Barcelona.