MILLORA CONTINUA A TRAVÉS DE LA FORMACIÓ

En el darrer trimestre de l’any 2020, l’equip de Gestió Pública va realitzar dues formacions a dues entitats:

  • A l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP), entitat pública d’investigació, de divulgació i d’acció amb la finalitat de promoure la cultura de la pau en la societat catalana i en l’àmbit internacional, es va realitzar una formació en planificació per objectius i definició d’indicadors amb la missió de generar una eina de planificació que permeti identificar i fer el seguiment de la consecució dels objectius programàtics i de desenvolupament professional a l’equip de l’ICIP. Una vegada impartida la formació, es va realitzar un seguiment individualitzat de l’elaboració dels objectius i indicadors dels membres de l’equip.
  • El personal tècnic de l’Associació empresarial d’Economia Social Dincat, organització empresarial sense ànim de lucre que agrupa les entitats que atenen col·lectius de persones en situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió, principalment persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament, va rebre una formació en gestió de projectes, que inclouen un marc de metodologies i eines de treball àgils per a la seva aplicació pràctica.