LES ADMINISTRACIONS QUE REBIN FONS NEXT GENERATION HAURAN DE DISPOSAR D’UN PLA DE MESURES ANTIFRAU ABANS DE FINALS D’ANY

Les administracions receptores de fons Next Generation hauran de disposar d’un pla de mesures antifrau que incorpori mesures de prevenció, detecció i correcció del frau, els conflictes d’interès i la corrupció, tal i com s’estableix a l’Ordre ministerial HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR). La pròpia Ordre estableix al seu articulat i a l’annex III.C una referència de les mesures a adoptar.

Aquestes mesures poden articular-se en un Pla o Sistema d’integritat que hauran de desenvolupar les administracions en un termini inferior a 90 dies des de l’entrada en vigor de l’Ordre, és a dir, abans del 29 de desembre de 2021.

Daleph està participant en l’execució del projecte d’elaboració d’una Guia per a la implantació de plans d’integritat a l’administració local, liderat per la Fundació Transparència i Bon Govern, i amb la participació de l’Oficina Antifrau de Catalunya.