L’AJUNTAMENT DE SEVILLA TREBALLA EN EL SEU PLA ANTIFRAU PER ALS FONS NEXT GENERATION EU AMB EL SUPORT TÈCNIC DE DALEPH

Daleph està prestant assessorament tècnic a l’Ajuntament de Sevilla amb l’objectiu de complir amb les obligacions imposades per la nova normativa del PRTR, respecte a l’elaboració d’un Pla Antifrau que doni cobertura a tots els fons executats sota el paraigua de l’instrument Next Generation EU.

L’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del PRTR, obliga a tots els organismes que gestionin fons Next Generation EU a configurar un Sistema de Gestió orientat a definir, planificar, executar, seguir i controlar els projectes i subprojectes en els quals es descomponen les mesures (reformes/inversions) previstes en els components del PRTR. En el seu article dos recull, entre altres principis o criteris específics d’obligatòria consideració en la planificació i execució dels components del PRTR, “Reforç de mecanismes de prevenció, detecció i correcció el frau, la corrupció i els conflictes d’interessos”.

L’article 6 de l’Ordre, desenvolupa el compliment del principi citat anteriorment, indicant que amb la finalitat de donar compliment a les obligacions de l’article 22 del Reglament (UE) 214/2021 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 febrer de 2021, tota entitat executora que participi en l’execució de les mesures del PRTR haurà de disposar d’un “Pla de mesures antifrau” que li permeti garantir i declarar que, en el seu respectiu àmbit d’actuació, els fons corresponents s’han utilitzat de conformitat amb les normes aplicables, i en particular, pel que fa a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d’interessos.