LA PRIMERA ACTIVITAT SOCIAL DEL PROJECTE “CÀRITAS JOVES AMB FUTUR 2022” ES DEDICA AL 8 DE MARÇ

Dimarts 1 de març, en el marc de les activitats organitzades per Daleph per commemorar el Dia Internacional de la Dona, que se celebra el 8 de març, joves del projecte “Càritas joves amb futur 2022” han participat a una activitat de promoció de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

L’activitat s’ha dut a terme al Centre socioeducatiu de la Barceloneta de Càritas Barcelona, entitat col·laboradora del projecte, i ha estat conduïda per l’equip d’orientació de Daleph. A l’activitat s’han tractat aspectes com la igualtat efectiva entre dones i homes, la prevenció de la violència masclista i l’assetjament sexual, alguns del trets distintius de la desigualtat de les dones en l’ocupació: els anomenats sostre de vidre (les especials dificultats de les dones per promocionar i desenvolupar la carrera professional) i el terra fangós (la presencia majoritària de dones en feines poc reconegudes i escassament retribuïdes) i la necessitat d’incorporar la perspectiva de gènere en tots els àmbits de la societat, entre d’altres.

L’activitat s’ha organitzat en tres fases. En la primera, a mode d’introducció, s’han visionat dos audiovisuals sobre els orígens de la reivindicació del 8 de març.  La segona fase, part central de l’activitat, ha consistit en desmantellar tòpics masclistes difosos al llarg de generacions amb arguments aportats per les persones joves participants. I, finalment, l’activitat s’ha tancat amb la confecció d’un mural que s’exposarà a la balconada del Centre Socioeducatiu de Càritas de la Barceloneta el 8 de març. Es tracta d’una pancarta violeta d’uns dos metres de llargada amb crides reivindicatives i imatges de dones referents per a les persones joves participants.

Els comentaris estan tancats.