LA METODOLOGIA D’ACTUALITZACIÓ DEL CATÀLEG D’ACCIONS FORMATIVES PER A PERSONES OCUPADES ÉS EL NOU REPTE DE DALEPH

El Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (CFCC), ens públic responsable, entre d’altreqüestions, d’actualitzar el catàleg d’accions formatives per a persones ocupades, ha encomanat a Daleph el disseny d’una metodologia innovadora que permeti recollir, contrastar i validar informació per plantejar noves accions formatives de manera ràpida, eficaç i intel·ligent. Aquesta informació s’obté a partir de les entitats sectorials més representatives de Catalunya, de manera que l’objectiu és doble; d’una banda, centralitzar el coneixement d’aquestes entitats i, d’altra banda, optimitzar el procés de treball de personal tècnic de l’CFCC. 

Així doncs, per assolir aquests objectius, Daleph proposarà criteris de selecció de les entitats que poden aportar major coneixement, analitzarà les eines de treball actuals i suggerirà millores, redefinirà el formulari de recollida d’informació per tal d’automatitzar alguns processos i disminuir les càrregues de treball del personal tècnic de l’CFCC i plantejarà noves metodologies de participació de les dinàmiques de treball presencials.