LA INTERVENCIÓ SOCIAL CLAU A “CÀRITAS JOVES AMB FUTUR 2022”

El projecte “Càritas joves amb futur 2022”, que Daleph desenvolupa conjuntament amb Càritas i Sinergia Team&Training, compta amb la figura de la interventora social, que té com a funció principal l’acompanyament social a les persones joves participants, que es troben en situació d’alta vulnerabilitat.

Aquesta figura professional realitza el diagnòstic social per analitzar els condicionants dels i les participants derivades del context socioeconòmic o la complexitat de l’estructura familiar, entre altres. Aquesta avaluació inicial cerca crear un itinerari d’acompanyament individualitzat que permeti l’accés i el manteniment d’un lloc de feina.

Així mateix, la interventora social dur a terme, regularment, sessions individuals amb cada jove,  adaptades a la seva realitat, que ofereixen un espai d’escolta activa a les demandes i angoixes derivades de les circumstàncies personals. En aquestes sessions també  es faciliten eines i recursos per gestionar i optimitzar la cerca de feina i aconseguir la inserció laboral.

La interventora social treballa conjuntament amb l’equip tècnic d’orientació, d’aquesta manera s’aconsegueix una visió integral que assegura un enfocament multidisciplinari que permet oferir una intervenció completa i ajustada a les necessitats de les persones joves.