LA IMPORTÀNCIA DEL DICCIONARI DE COMPETÈNCIES EN L’ORIENTACIÓ LABORAL

El diccionari o catàleg de competències és una eina que recull i descriu les competències tècniques i conductuals dels llocs de treball d’una organització o branca d’activitat econòmica, tenint en compte les característiques i el tipus d’activitat que es desenvolupen, les que realitzen les persones treballadores i les dinàmiques del sector.

Aquesta eina ens permet descriure quins llocs de treball necessiten les empreses, i quines són les habilitats que han de tenir els treballadors i treballadores per dur-los a terme, distingint entre diversos tipus de nivells de realització.

En una situació com la que vivim actualment, de treball remot producte de la pandèmia del coronavirus, es posa de manifest la importància d’aquesta eina, ja que ens permet tenir ben definides i classificades les aptituds que han de tenir les persones que ocupen els llocs de treball.

Aquest mapejat de competències és de gran utilitat per a les administracions públiques, ja que permet identificar i reforçar les competències que més valora el mercat de treball; siguin de caràcter transversal i d’aplicació a tots els sectors d’activitat econòmica, com les “soft skills” (comunicació, relacions interpersonals o organització d’equips) o competències tècniques i conductuals aplicades a una branca d’activitat econòmica en concret.

Aquest coneixement, impacta directament sobre la qualitat dels serveis d’orientació laboral, els d’intermediació laboral i en el catàleg d’accions formatives que ofereixen les entitats públiques, perquè permet el màxim ajust d’aquests serveis a les necessitats i tendències del mercat laboral del moment.

Actualment, a Daleph treballem amb empreses i administracions públiques en l’elaboració de d’aquests diccionaris de competències, amb l’objectiu de tenir identificades les competències i les evidències de realització que permetin afrontar els canvis a una fase post-COVID.