L’ESTRATÈGIA EUROPEA DE DADES

L’accés al creixent volum de dades i la capacitat d’utilitzar-los són essencials per a la innovació i el creixement. D’aquesta manera, les dades ocupen un lloc central en la transformació digital, donant forma a la manera en què produïm, consumim i vivim.

L’Estratègia Europea de Dades busca convertir la UE en líder d’una societat impulsada per les dades, en la qual s’afavoreixi la sostenibilitat social i mediambiental, fent que els processos altament generadors d’emissions siguin més eficients gràcies a les tecnologies digitals. L’Estratègia persegueix un model de societat capacitada per les dades en la qual persones, empreses i organitzacions prenguin millors decisions a partir del coneixement que aporten les dades no personals, que han d’estar a disposició de tots. En aquest sentit, la Unió Europea prepara la creació d’un mercat únic de dades que permetrà que aquestes flueixin lliurement per la UE i entre sectors, en benefici de les empreses, els investigadors i les administracions públiques.

En l’actualitat, immersos en una economia global i digital, les dades industrials i comercials es converteixen en peces clau pel desenvolupament. A més, la innovació basada en dades pot aportar beneficis importants i concrets a la ciutadania, per exemple, a través de la medicina personalitzada o la millora de la mobilitat, i a l’economia europea, des de la millora de la formulació de polítiques fins a l’optimització dels serveis públics.

Alguns exemples pràctics de l’ús de dades i el seu impacte es llisten a continuació:

  • Els motors de reacció estan dotats de milers de sensors que recullen i transmeten dades per garantir un funcionament eficient.
  • Els parcs eòlics utilitzen dades industrials per reduir l’impacte visual i optimitzar l’energia eòlica.
  • La navegació en temps real per evitar el trànsit pot estalviar fins a 730 milions d’hores, el que representa fins a 20.000 milions d’euros de costos laborals.
  • La notificació en temps real dels trens amb retard pot estalviar 27 milions d’hores de treball, el que representa fins a 740 milions d’euros de costos laborals.
  • Una millor assignació de recursos per lluitar contra la malària podria estalviar fins a 5.000 milions d’euros en costos sanitaris a tot el món.

Per això, la creació d’un mercat únic de dades, que promogui la innovació en processos, productes i serveis, farà a la UE més competitiva globalment. Amb les polítiques i inversions adequades per part de la Comissió Europa, els Estats Membres i el món empresarial, Europa ha de saber aprofitar les oportunitats associades amb aquest canvi paradigmàtic per liderar-lo, creant un espai comú de dades europeu i una federació europea de serveis i infraestructures en el núvol.

Per a més informació:

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-european-strategy-data-19feb2020_en.pdf

Els comentaris estan tancats.