LA COMISSIÓ EUROPEA APROVA UNA INICIATIVA D’INVERSIÓ EN RESPOSTA AL CORONAVIRUS AMB CÀRREC ALS FONS DE COHESIÓ

Compta amb un pressupost inicial de 37.000 milions d’euros

37 mil milions d’euros de fons de la política europea de cohesió reforçaran els sistemes d’assistència sanitària, suport a les pimes i els programes d’ocupació a curt termini, així com els serveis locals. A més, el Fons de Solidaritat de la UE ampliarà el seu àmbit d’intervenció per tal de donar suport als països més afectats.

D’aquest import de 37 mil milions d’euros, al voltant de 8 mil milions procediran del prefinançament no utilitzat al 2019 en el marc dels fons estructurals. Amb les noves mesures aprovades, els Estats membres podran destinar els diners no utilitzats a pal·liar l’impacte social de la pandèmia, en lloc de tornar-lo al pressupost de la Unió. Els 29 mil milions d’euros restants procedeixen del desemborsament anticipat de les assignacions corresponents a aquest any.

Així mateix, els Estats membres podran fer ús d’un major grau de flexibilitat en la transferència de recursos entre els diferents programes de la política de cohesió, per tal de reorientar-los cap on més es necessiten.

Per a més informació:

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/coronavirus-response/

Els comentaris estan tancats.