JOVES DEL PROJECTE CÀRITAS JOVES AMB FUTUR 2022 EN UNA ACTIVITAT D’INTERÈS SOCIAL PER A GENT GRAN

El projecte Càritas Joves amb Futur 2022 que Daleph va començar a implementar amb Càritas Diocesana de Barcelona i el centre de formació Sinergia el passat gener, preveu la participació de les persones joves en activitats cíviques i socials d’interès per a la comunitat.

Aquestes activitats tenen com a objectiu que els i les joves participin en accions que generin un impacte positiu en la societat i aportin les seves habilitats i temps a entitats i recursos de caire social. Així, els i les joves han col·laborat en activitats relacionades amb la igualtat d’oportunitats i la perspectiva de gènere, la sensibilització sobre el sensellarisme, l’educació per la llengua a persones migrants, el reciclatge i reutilització de béns de segona mà

El passat mes de juny els i les joves van visitar els Habitatges de Gent Gran del barri de la Barceloneta; en aquesta trobada van participar en la dinamització d’activitats de ball i dansa que milloren la mobilitat i flexibilitat de les persones residents.

Com a la resta de les activitats cívico-socials realitzades anteriorment, els i les joves havien preparat prèviament, amb el suport dels tutors i tutores, l’estructura i desenvolupament de l’activitat. Aquest treball de preparació i organització de les activitats forma part de la feina de millora de competències que es duu a terme amb les persones joves.

L’activitat als Habitatges de Gent Gran de la Barceloneta va estar marcada per la complicitat entre les persones joves i les grans, humor i la confiança mútua; així doncs, els i les joves van proposar un espai final de comunicació i escolta activa d’experiències vitals de les persones grans, generant-se una relació intergeneracional propera i emocional per a tothom.