Invertir en la joventut d’Europa

Sota la iniciativa Invertir en la joventut d’Europa (Investing in Europe ‘s Youth, IEY), la Comissió Europea ha posat en marxa tot un conjunt de mesures destinades a impulsar l’ocupació juvenil, millorar i modernitzar el sistema educatiu, augmentar la inversió en la capacitació dels joves, i fomentar l’aprenentatge i els estudis a l’estranger.

La iniciativa cobreix quatre àrees clau per als joves: l’ocupació; l’estudi i el treball a l’estranger; l’educació i la formació; i la solidaritat i la participació.

Val a dir que, en l’àmbit de l’ocupació, destaca la Iniciativa d’Ocupació Juvenil (Youth Employment Initiative, YEI), la qual, posada en marxa fa tres anys, ha aconseguit reduir la població desocupada jove en 1,6 M de persones i la població ni-ni en 900.000 persones, i conduir a 9 M de persones joves a l’obtenció d’una oferta, fonamentalment d’ocupació.

Quant a l’estudi i la feina a l’estranger, la Comissió Europea posarà en marxa ErasmusPro, una activitat emmarcada en el programa Erasmus + dirigida a donar suport a les col·locacions de llarga durada d’aprenents a l’estranger.

Pel que fa a l’educació i la formació, l’Agenda de les Noves Capacitats per a Europa (New Skills Agenda for Europe) ja va anunciar la implementació de mesures específiques vinculades centrades en l’aprenentatge d’adults, la formació professional i l’educació superior. Amb la iniciativa IEY s’emfatitza l’educació primària, secundària i superior, i la ràpida posada en marxa de les accions dirigides als joves.

I en relació amb la solidaritat i la participació, destaca el Cos de la Solidaritat Europea (European Solidarity Corps), que ofereix als participants l’oportunitat d’ocupar-se, durant un període d’ entre 2 i 12 mesos, en un projecte de voluntariat, pràctiques , aprenentatge o feina.

Més informació a:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2692&furtherNews=yes

Font: Butlletí dels Governs Locals i d’Europa de la Diputació de Barcelona.

Els comentaris estan tancats.