Segona Convocatòria d’Iniciatives Urbanes Innovadores

iniciatives urbanes

La Comissió Europea ha llançat el 16 de desembre la segona convocatòria de la iniciativa d’Accions Urbanes Innovadores (Urban Innovative Actions, UIA), destinada a proporcionar, a les àrees urbanes de tot Europa, recursos per provar solucions, noves o existents però no testades, per fer front als reptes urbans.

Aquesta convocatòria, que finalitza el proper 14 d’abril de 2017, està dotada amb un pressupost total aproximat de 50 M € i es centra en tres temes: l’economia circular, la integració dels immigrants i refugiats, i la mobilitat urbana.

Més informació:

http://www.uia-initiative.eu/en/uia-second-call-proposals-now-open

Font: Butlletí dels Governs Locals i d’Europa de la Diputació de Barcelona.