ÍNDEX DE COMPETITIVITAT REGIONAL 2016 – REGIONAL COMPETITIVENESS INDEX (RCI) 2016

La Comissió Europea ha publicat la tercera edició de l’Índex de Competitivitat Regional (Regional Competitiveness Index, RCI) de 263 regions de la UE.

Competitivitat regional és la capacitat d’una regió per oferir un entorn atractiu i sostenible per a les empreses, i per a les persones que resideixen i / o treballen. Posat en marxa el 2010 i publicat cada tres anys, el RCI permet a les regions supervisar i avaluar la seva evolució en el temps i en comparació amb altres regions.

La novetat de l’edició 2016 és la configuració d’una eina web interactiva, que permet una anàlisi més detallada i una comparació de cada regió. Les persones / entitats usuàries poden veure més fàcilment la puntuació de la seva regió en termes d’innovació, governabilitat, transport, infraestructura digital, salut o capital humà. L’eina també està dissenyada per ajudar les regions a identificar les seves fortaleses, debilitats i prioritats d’inversió en la formació de les seves estratègies de desenvolupament.

 

Més informació:

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/regional_competitiveness

Font: Butlletí dels governs locals i d’Europa, Diputació de Barcelona.

Els comentaris estan tancats.