Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Presentació de l’informe executiu catalunya 2015

El passat dia 1 de juny, en el marc del saló BIZ Barcelona, s’ha realitzat la presentació de l’informe executiu GEM Catalunya 2015. Aquest estudi analitza l’activitat emprenedora a Catalunya durant l’any 2015 i la compara amb el que ha passat en moltes altres economies on també es realitza aquest estudi.

En síntesi, els resultats de l’informe de 2015 mostren un descens de la intenció de crear empresa i de la taxa d’activitat emprenedora i, alhora, també indiquen una millora en la motivació per crear empresa i les aspiracions de creixement, així com en la dimensió mitjana i el caràcter innovador dels nous negocis.

Els comentaris estan tancats.