FORMULADA UNA MANIFESTACIÓ D’INTERÈS DELS FONS EUROPEUS EU EN MATÈRIA DE DIGITALITZACIÓ I MODERNITZACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DIRIGIDA A LES COMUNITATS AUTÒNOMES I LES ENTITATS LOCALS

El passat mes de maig, el ministeri de Política Territorial i Funció Pública, juntament amb el Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital, va formular una manifestació d’interès a les comunitats autònomes i entitats locals en relació a les actuacions finançables pels fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència dirigides a la transformació digital i la modernització de les administracions públiques. Són mesures que desenvolupen el Component 11 de Modernització de les administracions públiques.

Les mesures, incloses en el programa Transformació Digital i modernització del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública i de les Administracions de les Comunitats Autònomes i Entitats Locals, estan centrades en cinc línies estratègiques focalitzades en millorar l’atenció a la ciutadania i les polítiques públiques:

  • Una administració orientada a la ciutadania que millori els serveis públics, afavorint la usabilitat, la utilitat, la qualitat, l’accessibilitat, la mobilitat dels serveis públics digitals i la modernització de processos i capacitació.
  • Operacions intel·ligents orientades millorar la qualitat, quantitat i eficiència dels serveis i processos de gestió i tramitació de les administracions públiques, mitjançant l’ús de tecnologies d’automatització intel·ligent.
  • Democratització de l’accés a les dades, permetent el lliure accés a la informació i la seva replicabilitat, així com l’ús de les dades per al desenvolupament de serveis digitals d’alt valor afegit orientats al ciutadà.
  • Dotar les administracions públiques de les infraestructures digitals necessàries per a la seva modernització.
  • Millora de la ciberseguretat per tal de garantir la seguretat de les infraestructures, comunicacions i serveis digitals de les administracions públiques.

El finançament, provinent del fons de recuperació Next Generation EU, ascendeix als 1.000 milions d’euros pels dos propers anys. D’aquests, 578,6 milions corresponen a les CCAA, 391,4 a les entitats locals i 30 al Ministeri de Política Territorial i Funció pública.

Les Comunitats i les Entitats Locals tenen fins el 7 de juny per formular les seves propostes.

Per a més informació:

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/territorial/Paginas/2021/210521-digitalizar_administracion.aspx?gfe=1