FONS NEXT GENERATION PER A LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL I MODERNITZACIÓ DE LES ADMINISTRACIONS DE LES ENTITATS LOCALS

El passat 6 de novembre es publicava en el BOE l’Ordre TER/1204/2021, de 3 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores i s’efectua la convocatòria corresponent a 2021, de subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les Administracions de les Entitats Locals, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Mitjançant aquesta ordre s’estableixen les bases reguladores i s’efectua la convocatòria corresponent a l’any 2021 de subvencions dirigides a la transformació digital i modernització de les administracions de les entitats locals, destinada als municipis de més de 50.000 habitants, així com els de població inferior que tinguin la consideració de capital de província.

Les actuacions subvencionables tindran com a objectius de caràcter general:

a) Millora de l’accessibilitat dels serveis públics digitals als ciutadans i empreses.

b) Reducció de la bretxa digital.

c) Millora de l’eficiència i eficàcia dels empleats públics.

d) Reutilització dels serveis i solucions digitals construïdes.

e) Utilització activa de les tecnologies emergents en el desplegament de nous serveis digitals (chatbots, automatització i robotització, plataformes, etc.).

Les línies estratègiques són les següents:

Línia estratègica 1. Administració orientada al ciutadà.

Línia estratègica 2. Operacions intel·ligents.

Línia estratègica 3. Govern de la dada.

Línia estratègica 4. Infraestructures digitals.

Línia estratègica 5. Ciberseguretat.

L’import total de la convocatòria és de 92,77 M €, i ha estat distribuït entre els municipis elegibles d’acord amb els següents criteris:

  • El 45% es distribuirà entre els municipis amb població superior a 250.000 habitants.
  • El 55% restant es distribuirà entre els municipis amb població entre 50.001 i 250.000 habitants i els de població inferior que tinguin la consideració de capital de província.

Les sol·licituds es presenten en la seu electrònica del Ministeri de Política Territorial:

https://sede.administracionespublicas.gob.es/procedimientos/portada/ida/0/idp/362

Els comentaris estan tancats.