FAGA EXPOSA A LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA ELS PRIMERS RESULTATS DE L’ESTUDI DE L’HABITATGE DE LA POBLACIÓ GITANA REALITZAT JUNTAMENT AMB DALEPH

El passat divendres 17 de novembre, l’associació FAGA (Federació Autònoma d’Associacions Gitanes) va presentar els primers resultats de l’Estudi de l’Habitatge de la Població Gitana que, durant els darrers mesos, han estat realitzant sota el suport i la gestió de l’equip de Territori de Daleph.

L’Estudi ha comptat amb un fort desplegament d’equips de treball de camp a les tres províncies analitzades (València, Alacant i Castelló), amb la realització d’enquestes (1013 en total), entrevistes qualitatives (32) i observacions a peu de carrer (a 25 barris i districtes). Aquest treball ha permès generar la informació necessària perquè l’equip de Daleph pugui confeccionar l’estudi, tractant i plasmant aquestes dades a la redacció de l’informe final.

La presentació la va portar a terme Mario González, el qual es va centrar en l’exposició dels resultats de les enquestes a la ciutat de València tractant cinc grans temàtiques: amuntegament, satisfacció amb el barri/habitatge actual, situació econòmica, perspectives de futur en l’accés a l’habitatge i discriminació i suport en accés a l’habitatge. L’exposició dels resultats va permetre generar un debat entorn de la situació habitacional del poble gitano i va donar pas a la intervenció de la taula d’experts amb convidats com Ismael Cortés (Dr. d’estudis de conflictes i desenvolupament social), Yaiza Pérez (investigadora de la UV) i Emilio Salazar (Activista gitano)

Recentment, FAGA ha fet un pas significatiu en signar un conveni amb la Generalitat Valenciana, a través de l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVha). Aquest conveni estableix la base per a la implementació del “Projecte Llar”, una iniciativa amb l’objectiu fonamental de facilitar l’accés a habitatges dignes per a la població més vulnerable, emmarcant aquesta acció en un context inclusiu i normalitzat. D’aquesta aliança neix el projecte descrit que ja es troba en les darreres fases de redacció.