ESTUDI SOBRE LA TRANSVERSALITAT DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE A LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES D’OCUPACIÓ DE LA COMUNITAT DE MADRID

Daleph desenvolupa per a la Comunitat de Madrid un estudi sobre la transversalitat de les polítiques públiques de suport a l’activació de l’ocupació. L’anàlisi comporta una revisió amb perspectiva de gènere del tipus i abast de les polítiques que gestiona la Comunitat, a fi de valorar-ne la integració de la transversalitat.

Com és sabut, les dones es troben amb més obstacles que els homes en la seva participació al mercat laboral, per exemple, més dificultats en l’accés a l’ocupació, pitjors condicions laborals, una major precarietat, sostre de vidre, doble i triple jornada,… per tant, la intervenció en aquest àmbit és imprescindible per a garantir la igualtat d’oportunitats entre dones i homes a l’ocupació.

El projecte amb la Comunitat de Madrid, que té prevista la seva finalització el gener de 2023 vinent, realitza un recorregut de diagnòstic per accions com ara els beneficis fiscals autonòmics o el suport a la cura de persones dependents. Així mateix, l’estudi també recull bones pràctiques en matèria de conciliació, en polítiques de reducció de la bretxa de gènere i s’hi aportaran propostes de mesures per reduir les desigualtats.

En resum, la finalitat última del compromís de Daleph amb la Comunitat de Madrid és la de determinar les barreres a què s’enfronten les dones en l’accés o el manteniment de l’ocupació, si s’adapten accions per mitigar-les i de quina manera, i es proposen bones pràctiques en la matèria.