Es reuneix la Taula de la Formació del Baix Penedès

El passat 6 de febrer es va reunir per primera vegada l’assemblea de la Taula de Formació del Baix Penedès, l’òrgan que s’encarregarà de guiar les línies de treball de la Taula. En aquesta primera sessió, es va validar l’estructura de funcionament de la Taula en forma de comissions temàtiques, així com les línies mestres d’actuació de les mateixes. Així mateix, també es va aprofitar l’ocasió per presentar el Mapa Formatiu del Baix Penedès (que estarà disponible a la web del Consell Comarcal), així com l’enquesta de necessitats formatives de les empreses de la Comarca. Tot plegat, preparat Daleph, a més a més de diferents documents de treball, que serviran per a les futures reunions dels grups. 

A la Taula de Formació del Baix Penedès hi estan convidats a participar tots els agents socials interessats promoure la formació i ocupació a la Comarca, per a la millora de les oportunitats professionals de les persones i la creació de nova ocupació i nova activitat econòmica. En aquest sentit, es compta amb la presència de les principals empreses de la comarca, patronals, sindicats, centres de formació professional, ocupacional i per adults, així com els diferents serveis d’ocupació.