Encarni Muriana Fernández lidera l’equip de licitacions de Daleph: imprescindible per al creixement del negoci de la companyia

Pel segon dia de la setmana commemorativa del 8 de març, Dia Internacional de la Dona, presentem a l’Encarni Muriana, responsable de l‘equip de licitacions de Daleph des de l’any 2019.

L’Encarni es Graduada Superior de Formació Professional de Tècnica Administrativa i Comercial. El seu pas per Daleph comença el 2006, quan s’incorpora a l’empresa com a recepcionista. Pocs anys més tard, el 2009, assumeix la responsabilitat de la facturació de la companyia, fonamental per al registre i la gestió dels ingressos generats per Daleph. El 2013 s’incorpora a l’equip de Licitacions, on l’Encarni s’encarrega de preparar la documentació administrativa de les licitacions del sector públic a les quals es presenten les diferents àrees de Daleph. La seva meticulositat i el coneixement que té dels processos de licitació, a banda de la seva dedicació al treball, l’han portat, actualment, a liderar l’equip de licitacions de la companyia, assumint el càrrec de responsable administrativa en l’àmbit de licitacions el 2019.

El treball que realitza l’equip de Licitacions de Daleph, que actualment està format per 3 dones, és essencial per assegurar el desenvolupament i creixement del negoci de Daleph. Els processos administratius de les licitacions del sector públic són especialment complexos atesos els requisits, regulacions i procediments involucrats. La documentació tecnicoadministrativa que es prepara per a una licitació del sector públic ha de tenir en consideració múltiples variables (regulacions, normatives, documentació detallada, procediments formals, requisits tècnics i econòmics entre d’altres); són documents d’igual o major importància que la proposta tècnica que l’acompanya. Qualsevol error en la composició o lliurament de la documentació administrativa pot suposar l’exclusió de la participació en la pròpia licitació.

El bon fer de l’Encarni i del seu equip permet que les àrees vinculades al negoci directe de la consultoria puguin dedicar-se amb total tranquil·litat a l‘elaboració de propostes tècniques de qualitat. En definitiva, la correcta gestió de la part tecnicoadministrativa d’una licitació pública permet a Daleph assegurar la participació amb èxit en els concursos públics.