EL PAPER DE LES COMUNITATS ENERGÈTIQUES EN EL FONS DE RECUPERACIÓ NEXT GENERATION

L’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE) defineix les comunitats energètiques locals com a entitats jurídiques de participació voluntària controlades pels seus membres amb l’objectiu d’oferir serveis energètics (principalment provinents de fonts renovables) als seus membres, normalment en un àmbit local.

Les comunitats energètiques, regulades al juliol de 2020 pel Reial decret llei 23/2020, tenen un important rol en els plans de descarbonització dissenyats pel Govern d’Espanya, que es concreten en el Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima (PNIEC) 2021-2030 i en l’Estratègia a llarg termini (ELP) 2050.

Dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, les comunitats energètiques s’encaixen dins de la política palanca 3, “Transició Energètica Justa i Inclusiva”. Val la pena remarcar que els Pressupostos Generals de l’Estat de 2021 destinen 5.390 milions d’euros a aquesta palanca, un 20% del total dels pressupostos.

Dins d’aquesta partida, 1.900 milions van orientats al desenvolupament d’energies renovables, així com a actuacions per a l’impuls de la cadena de valor de l’energia, l’impuls de l’autoconsum i de les comunitats energètiques.

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transicion-ecologica/paginas/2021/180121-ribera_irena.aspx