El govern aprovarà la pujada del 2,5% pels salaris dels funcionaris d’aquest 2024.

El Consell de Ministres d’aquest dimarts aprovarà la pujada salarial del 2,5% per al personal funcionari. Aquesta actualització té a veure amb l’acord adoptat l’any 2022 entre els sindicats majoritaris i el govern de l’Estat, segons el qual es contemplava per aquest 2024 un increment del 2%, a més d’un 0,5% addicional segons l’evolució dels indicadors de l’IPC acumulat. A data de juny, els barems establerts per activar aquesta pujada addicional ja s’han superat, de manera que cal comptar ja amb un increment final del 2,5%.

Generalment, les retribucions dels funcionaris s’actualitzen anualment amb la Llei dels Pressupostos Generals de l’Estat. Aquest any, però, la pròrroga pressupostaria havia retardat l’aprovació d’aquest increment. Tot i això, al tractar-se d’una actualització de les retribucions per a l’exercici 2024, s’aplicarà amb caràcter retroactiu a efectes de l’1 de gener.

Aquest increment farà que la pujada acumulada en els sous dels treballadors públics es situï en el 9,5% si tenim en compte els darrers tres anys. L’any 2022 els Pressupostos Generals de l’Estat preveien un 2%, però es va activar un 1,5% addicional per a compensar la inflació. De la mateixa manera, l’any 2023 els Pressupostos contemplaven un augment del 2,5%, però amb augments addicionals que van pujar fins el 3,5% al final de l’exercici. Els increments d’aquest període 2022-2024 formaven part de l’acord marc al que havien arribat el Govern i els sindicats. A partir del proper exercici, seran els mateixos actors els que hauran de negociar un possible increment a les nòmines dels treballadors públics.L’actualització salarial s’aplica sempre sobre les retribucions bàsiques, com son el salari base i el complement de destí. A més, com a norma general, s’actualitza en el mateix percentatge el complement específic. La resta de complements poden no veure’s actualitzats, encara que els convenis de múltiples administracions sí que contemplen increments en la línia del previst anualment per a les retribucions bàsiques.