DIA INTERNACIONAL PEL DRET D’ACCÉS UNIVERSAL A LA INFORMACIÓ

L’any 2015 la UNESCO va aprovar proclamar el 28 de setembre de cada any com a Dia Internacional pel Dret d’Accés Universal a la Informació. Aquest dret, recollit a la Declaració Universal dels Drets Humans, estableix que “tota persona té dret a […] cercar, rebre i difondre les informacions i les idees per qualsevol mitjà i sense límit de fronteres”.

Per a la UNESCO, el Dret Universal d’Accés a la Informació té un rol essencial en el desenvolupament i funcionament democràtic de totes les societats.

Tenint en compte la importància de les organitzacions públiques en el compliment d’aquest dret, la Diputació de Barcelona utilitza aquesta setmana per dur a terme activitats i publicar recursos al voltant de la seva rellevància.