Selecció d’estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (DUSI)

desenvolupament urbà DUSI

El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ha publicat la resolució per la qual es concedeixen ajudes de la primera convocatòria per a la selecció d’estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (EDUSI) cofinançades pel FEDER.

En total s’han seleccionat estratègies DUSI de 83 municipis espanyols i s’ha assignat un ajut total de 709.037.163,09 €. Les estratègies Dusi hauran de desenvolupar a les ciutats i àrees funcionals urbanes.

Més informació a:

https://www.boe.es/boe/dias/2016/10/03/pdfs/BOE-A-2016-9052.pdf

 

Font: Butlletí dels Governs Locals i d’Europa, Diputació de Barcelona.