DE LA CONFERÈNCIA DE BEIJING AL CINQUÈ OBJECTIU DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

Aquest 2020 es compleixen 25 anys de la celebració de la quarta conferència Mundial sobre la Dona, celebrada al 1995, on es va aprovar la Declaració i Plataforma d’Acció de Beijing. L’aprovació de la declaració fixa 12 àmbits crítics que constitueixen obstacles per a la igualtat de gènere, i identifica l’abast de les mesures que els governs, Nacions Unides i la societat civil han d’acomplir per a l’assoliment de la igualtat de gènere en tots els àmbits de la vida, tant públic com privat.

Des de l’aprovació de la Declaració i Plataforma d’Acció de Beijing s’han fet grans avenços en matèria d’igualtat de gènere, com ara prop de 300 reformes legislatives de suport a la igualtat de gènere en 131 països, l’aprovació de polítiques públiques d’accés a l‘educació que eleva el numero de nenes escolaritzades a la xifra més alta mai enregistrada o la disminució en un 38% de la mortalitat maternal en els últims disset anys.

Tot i això, les dades a nivell mundial ens indiquen que queda molt camí per recórrer en matèria d’igualtat de gènere: les dones, de mitjana, segueixen cobrant un 16% menys que els homes, només una de cada quatre ostenta un càrrec electe o de direcció, i una de cada cinc dones i nenes d’entre 15 i 49 anys afirma haver patit violència sexual o física a mans de la seva parella en l’últim any.

Des de Daleph, volem posar de rellevància la vigència dels continguts i objectius de la Declaració de Beijing, així com la importància del cinquè Objectiu de Desenvolupament Sostenible  ja que, tot i que s’han fet grans avenços en matèria de protecció i promoció dels drets de les nenes i les dones, 25 anys després de la seva aprovació cap Estat ha assolit la igualtat de gènere.

És per això que, des de l’àrea d’Ocupació i igualtat, seguim treballant amb administracions públiques i empreses privades en l’acompanyament i elaboració de plans d’igualtat, introduint la perspectiva de gènere en les polítiques públiques i elaborant plans i anàlisis sobre conciliació, coresponsabilitat i bones pràctiques, reafirmant dia a dia el nostre compromís amb igualtat efectiva de drets de les dones.