DALEPH REVISA EL CATÀLEG D’ESPECIALITATS FORMATIVES PER A PERSONES OCUPADES DEL CONSORCI PER A LA FORMACIÓ CONTÍNUA DE CATALUNYA

Daleph està realitzant la revisió del Catàleg d’especialitats formatives dirigides a persones ocupades del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. A partir del canvi de normativa del Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE) s’ha d’actualitzar l’oferta formativa per tal d’evitar duplicitats, i homogeneïtzar de forma rigorosa l’estructura de totes les accions formatives per  adaptar-les a les necessitats canviants del mercat de treball. En total, s’han de revisar 1143 accions formatives.

Cal destacar que per dur a terme aquesta actualització de manera eficient, Daleph ha elaborat un aplicatiu que permet generar una base de dades de totes les accions formatives i, al mateix temps, facilita la feina a les persones expertes que duen a terme la revisió del seu àmbit de coneixement. A més, també permet garantir  la traçabilitat de cada acció formativa des que es revisa inicialment fins que és validada pel SEPE de manera definitiva.

El procés de revisió es divideix principalment en dues parts: una dedicada a l’estructura de l’acció formativa: durada, modalitat (presencial, teleformació, mixta,…) , i una altra, als continguts de l’acció formativa, que és essencial, ja que determina allò que l’alumnat haurà de ser capaç de realitzar en finalitzar el mòdul, les competències que hi adquirirà i els mòduls i objectius de la formació.

En el desenvolupament del projecte, que finalitzarà a l’octubre, també s’adaptaran les eines que Daleph va dissenyar en el marc de la Metodologia d’actualització del Catàleg d’accions formatives per a persones treballadores de Catalunya, de la que podeu trobar mes informació a:

https://daleph.com/ca/proyecto/diseno-de-una-nueva-metodologia-de-actualizacion-del-catalogo-de-acciones-formativas-para-personas-trabajadoras-de-cataluna/