DALEPH RESULTA ADJUDICATÀRIA DEL CONTRACTE PER A LA IMPLANTACIÓ DEL SERVEI DE SUPORT TÈCNIC PER A L’ACREDITACIÓ DEL CARÀCTER INNOVADOR I ESCALABLE D’EMPRESES EMERGENTS I PER A L’AUTORITZACIÓ DE RESIDÈNCIA D’EMPRENEDORS D’ENISA

El passat mes de març Daleph va resultar adjudicatària del contracte per a la implementació del servei de suport tècnic per a l’acreditació del caràcter innovador i escalable d’empreses emergents i per a l’autorització de residència d’emprenedors de la Empresa Nacional d’Innovació (ENISA).

El servei objecte de contractació és el suport tècnic a l’entitat en la revisió dels requisits previs i realització de propostes d’acreditació d’empreses emergents i escalables i emissió d’informes preceptius per a l’autorització de residència per a emprenedors en els termes definits en la Llei 28/2022 de foment de l’ecosistema de les empreses emergents. El contracte inclourà un servei d’atenció a la start-up, el suport a la gestió de totes les trucades i la gestió de les consultes que es rebin a ENISA en relació a l’acreditació i autoritzacions de residència.

Per a l’execució del contracte, Daleph col·laborarà amb el Centre Tecnològic de Catalunya (Eurecat) per a la realització de diagnòstics tecnològics i elaboració d’informes preceptius.

Per a més informació sobre l’acreditació de caràcter innovador i escalable d’empreses emergents i l’autorització de residència d’emprenedors:

https://www.enisa.es/es/info/conoce-la-ley-de-startups?category=cultura-de-emprendimiento