DALEPH REALITZA ESTUDIS DE FUNCIONALITAT URBANA A LES PROVÍNCIES DE CADIS, SEVILLA I GRANADA

El Programa Operatiu pluriregional d’Espanya (POPE) FEDER 2021-2027 recull, per primera vegada, la possibilitat que les diputacions provincials puguin presentar propostes de finançament entorn del Desenvolupament Urbà Sostenible d’Àrees Funcionals integrades per diferents municipis que integrin, almenys, 20.000 habitants, tinguin un municipi capçalera de, almenys, 10.000 habitants, demostrin que, entre ells, existeixen vinculacions de caràcter urbà i comparteixin una estratègia de sostenibilitat urbana integrada i participativa a mitjà termini.

Aquesta oportunitat ha portat al fet que diferents diputacions andaluses (Cadis, Sevilla i Granada) hagin encarregat a DALEPH la realització d’estudis que els permetin acreditar l’existència d’aquests vincles territorials, urbans, institucionals, ambientals, econòmics i socials en les àrees funcionals identificades en cada província.

A través d’aquests estudis s’analitza la interrelació entre els municipis que integren cada Àrea Urbana Funcional, s’identifiquen i caracteritzen els seus recursos i serveis públics i privats i s’analitza la mobilitat intermunicipal dels seus residents, per a acreditar que més enllà de la seva proximitat geogràfica, tots els seus municipis tenen una vinculació urbana i funcional.

Referent a això, recordar que s’espera que la convocatòria d’ajudes sobre Desenvolupament Urbà Sostenible sigui publicada abans de final d’any i permetrà a les ciutats i diputacions interessades accedir a una financiació FEDER de 1.767 milions d’euros.

Més informació en:

www.agendaurbana.info