DALEPH PRESENTA LA METODOLOGIA QUE CAL SEGUIR EN L’ELABORACIÓ DEL PLA DIRECTOR DE POLÍGONS INDUSTRIALS (PDPAE) DE TERRASSA

El passat 28 de juny ha tingut lloc el plenari del Pla director de Polígons d’Activitat Econòmica (PDPAE) amb la finalitat de presentar la metodologia que es durà a terme en l’elaboració del Pla director. El projecte pretén marcar un full de ruta per incrementar la competitivitat dels PAE i de les empreses que desenvolupen la seva activitat.

La sessió s’ha realitzat a l’Arxiu Històric de Terrassa i ha comptat amb la participació de representants del sector econòmic, empreses de més de 100 treballadors, sindicats i personal de les administracions públiques.

Un dels principals aspectes clau del Pla serà la detecció de noves oportunitats en el marc de la transició energètica, la indústria 4.0 i la sostenibilitat. A més, el municipi de Terrassa és el que disposa de les reserves de sòls més importants de la comarca, de manera que serà important determinar els sectors i activitats econòmiques que puguin acabar ocupant aquests espais.

La redacció del PDPAE avançarà en dues fases. D’una banda, estarà centrada en la diagnosi de la situació de l’oferta de sòl industrial i la realitat dels polígons del municipi, es faran enquestes a les empreses, entrevistes amb els agents socials i econòmics per recollir-ne les aportacions.

D’altra banda, la diagnosi prèviament realitzada se sotmetrà a debat a tres taules de treball integrades per tots els agents implicats en el procés de redacció del Pla. La primera analitzarà la competitivitat empresarial, la segona els aspectes de mobilitat i els urbanístics i la tercera se centrarà en aspectes relacionats amb la sostenibilitat i l’economia circular. Les taules de treball se celebraran en dues sessions de treball, que culminaran amb la definició d’un pla de màrqueting, un model de governança i d’un pla d’actuació.