DALEPH POSA EN MARXA UN ESTUDI SOBRE L’IMPACTE DE LA COVID-19 AL COMERÇ DE LA ZONA D’ACTUACIÓ DE L’EDUSI DE RIVAS VACIAMADRID

Daleph ha iniciat un estudi diagnòstic sobre l’estat del comerç després de la COVID-19 a l’àmbit territorial del projecte FEDER-EDUSI de Rivas Vaciamadrid. L’objectiu principal d’aquest estudi diagnòstic és avaluar la situació actual del comerç de proximitat alhora que s’elaboren propostes sobre accions de suport específiques als comerços de l’àmbit territorial FEDER-EDUSI. Així doncs, el diagnòstic serà tant analític com propositiu, fent llum sobre les possibles intervencions per part de l’Ajuntament per reactivar el comerç en l’àmbit d’actuació.

Sota aquest propòsit, l’estudi diagnòstic combinarà una anàlisi de les dades existents sobre el context socioeconòmic i la situació del comerç actualment amb una anàlisi sobre el terreny. La realització del treball de camp consistirà en entrevistes a comerços ubicats a la zona seleccionada, així com entrevistes a agents clau a l’entorn comercial del municipi. Per completar l’aspecte més propositiu del diagnòstic, Daleph durà a terme la dinamització de sessions grupals participatives amb agents clau del teixit associatiu de les zones destacades, on es podrà contrastar la informació obtinguda i conèixer les propostes específiques dels agents.

Finalment, l’estudi resultarà en un diagnòstic socioeconòmic actualitzat centrat en la situació del comerç en l’àmbit territorial de l’Estratègia DUSI, acompanyat de propostes clau per a la reactivació del comerç de proximitat que agilitzaran el disseny d’un pla d’acció de l’Ajuntament en aquesta zona . D’aquesta manera s’assegurarà que aquest pla d’acció sigui coherent amb les necessitats i les propostes identificades per les persones comerciants i agents clau d’aquesta zona.