DALEPH POSA EN MARXA EL PROJECTE D’ELABORACIÓ DE LA RLT A L’AJUNTAMENT DE RUBÍ

L’Ajuntament de Rubí ha encarregat a Daleph la realització del “Projecte de revisió integral de la relació de llocs de treball” de l’organització. Amb aquest projecte es pretén analitzar  de  la  situació  actual  de  la  plantilla  de  personal,  revisar les fitxes de descripció dels llocs que integren l’estructura municipal, valorar-los i confeccionar la Relació de Llocs de Treballs de l’Ajuntament.

Durant el mes de maig han tingut lloc les primeres reunions amb el consistori per tal d’iniciar el projecte.