DALEPH PARTICIPA EN L’ELABORACIÓ D’UNA GUIA PER LA CONSTITUCIÓ I DESPLEGAMENT DE XARXES INTERPROFESSIONALS DE NOVES OPORTUNITATS EDUCATIVES EN EL MARC DEL PROJECTE TRANSFORMADOR NOE 4.10 DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

La Diputació de Barcelona impulsa el projecte transformador de Noves Oportunitats Educatives (NOE) 4.10, que té l’objectiu d’estimular el lideratge dels ajuntaments en la prevenció i lluita contra l’abandonament escolar prematur, de forma coordinada entre els diferents agents del territori.

És un projecte pilot en què hi col·laboren 8 ens locals on s’està formulant un marc local de noves oportunitats educatives que compta amb una xarxa interprofessional. Aquest espai planifica, estructura i desenvolupa de manera coordinada l’orientació i acompanyament a la població jove de 16 a 24 anys en risc o situació d’abandonament escolar prematur.

Daleph participa en el projecte en l’acompanyament i extracció d’aprenentatges de les experiències pilots participants pel que fa a la constitució i desplegament de la xarxa interprofessional per tal d’elaborar un Guia que estableixi criteris, passos, tècniques i recomanacions per constituir una xarxa d’aquestes característiques a aquells territoris que apostin per donar un nou impuls a les noves oportunitats educatives i la lluita contra l’abandonament escolar prematur.

Més concretament, Daleph està col·laborant amb els ens participants, assisteix a sessions de la xarxa, participa en la dinamització de sessions i jornades col·lectives d’aprenentatge, i està identificant bones pràctiques i elements clau que puguin alimentar la Guia i, alhora, contribuir a un aprenentatge col·lectiu entre els 8 participants que culmini en la consolidació de les xarxes.

Es tracta d’un projecte innovador i pioner al territori que incorpora una visió integral en l’acció orientadora i les noves oportunitats educatives a les persones joves de 16 a 24 anys, en línia amb els objectius 4 (Educació de Qualitat) i 10 (Reducció de les Desigualtats) dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Més informació: https://www.diba.cat/es/web/educacio/projecte-noe410

Els comentaris estan tancats.