DALEPH PARTICIPA EN LA XVIII EDICIÓ DEL CERCLE DE COMPARACIÓ INTERMUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS

Daleph participa en la 18à edició dels tallers del Cercle de Comparació Intermunicipal de Serveis Socials que organitza la Diputació de Barcelona. Els Cercles és un projecte que té com a objectiu impulsar la millora continua en la qualitat del servei a través de l’anàlisi grupal de dades comparades entre els municipis participants, l’intercanvi de bones pràctiques i fortaleses de servei.  

Molt interessant! 

Els comentaris estan tancats.