Daleph participa en la elaboración de la Relació de Llocs de Treball (RLT) del Consell Comarcal de la Garrotxa i els seus consorcis.

Daleph està participant en l’elaboració de la Relació de Llocs de Treball (RLT) del Consell Comarcal de la Garrotxa i els seus consorcis: el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa (CASG), el Consorci de l’Alta Garrotxa (CAG) i el Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA). En aquest projecte es pretén dotar a cada organització d’una Relació de Llocs de Treball que doni resposta a la seva situació actual i als seus reptes. Per aconseguir-ho s’ha dut a terme una primera fase de recopilació de documentació organitzativa, per a properament desenvolupar el procés de valoració dels llocs de treball. Aquesta permetrà establir una nova política retributiva ajustada.

Amb aquest projecte, a banda de complir amb l’obligatorietat de la RLT com a instrument jurídic, el Consell Comarcal de la Garrotxa i els consorcis associats tindran les eines per assentar les bases de diferents elements pel que fa a la gestió dels recursos humans com poden ser: el dimensionament d’àmbits de treball, l’estructura organitzativa, carrera administrativa, mobilitat, retribucions, polítiques de selecció, desenvolupament de competències, formació, entre d’altres aspectes que poden derivar després de la implementació de la RLT actualitzada.