DALEPH PARTICIPA EN EL PROJECTE ESNATURA

Per celebrar el dia mundial del medi ambient, que va ser el passat 5 de juny, anunciem que Daleph participa en el projecte ESNATURA, el pla estratègic de la Generalitat de Catalunya per a conservar el patrimoni natural a curt i llarg termini.

L’estratègia ESNATURA neix el 2017 i és la resposta de la Generalitat, en el marc internacional de Conveni sobre Diversitat Biològica (Aichi) i dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS 14,15) de les Nacions Unides, a la pèrdua de biodiversitat global. Perquè Catalunya també perd diversitat i l’estratègia ESNATURA és el full de ruta per revertir aquesta situació.

Per a això, i amb l’objectiu de conservar el patrimoni natural i assegurar un ús sostenible dels recursos naturals per a 2030, l’estratègia ESNATURA defineix 6 àmbits temàtics amb més de 85 línies d’actuació que impliquen els diferents actors de govern i agents del territori amb un paper rellevant en la seva execució.

Des de Daleph ens esforcem al màxim per assegurar l’èxit de l’estratègia, perquè tots puguem gaudir d’un medi ambient sostenible.

Per a més informació:

Aichi: https://www.cbd.int/sp/targets/

Estratègia ESNATURA: http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/estrategia-catalana-del-patrimoni-natural-i-la-biodiversitat/