DALEPH PARTICIPA DEL PROJECTE D’ELABORACIÓ D’UNA GUIA PER A LA IMPLANTACIÓ DE PLANS D’INTEGRITAT ALS CONSELLS COMARCALS

La Fundació per a la Transparència i el Bon Govern Local (FTBGL) ha impulsat el projecte “Plans d’Integritat a l’Administració Local”, en el marc del qual es desenvolupa l’actualització de la Guia per a la implantació de plans d’integritat a la realitat dels consells comarcals.

Des de Daleph acompanyarem a la Fundació en l’adaptació de la Guia per la implantació de plans d’integritat local, consistent en la introducció d’un itinerari específic per implantar plans d’integritat als Consells Comarcals i a l’adaptació del contingut de la Guia a l’exercici de les seves competències, la prestació de serveis propis i als municipis, i altres singularitats pròpies dels consells comarcals. L’actualització d’aquesta Guia està focalitzada a aportar guies, pautes, solucions i eines al conjunt dels consells comarcals; on tots els àmbits desplegats siguin adaptables a les característiques diferenciades dels consells.

La participació de Daleph en el projecte es basarà en l’actualització dels continguts de la Guia, juntament amb el desenvolupament del treball de camp amb els consells comarcals que participen en el projecte i per als quals s’elaboraran recomanacions específiques: el Vallès Occidental i l’Alt Penedès.