DALEPH PARTICIPA DEL PROJECTE DE PLANS D’INTEGRITAT IMPULSAT PER L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS I COMARQUES DE CATALUNYA

El passat 25 de gener es va presentar el projecte pioner de Plans d’integritat per a l’administració local, impulsat per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques de Catalunya (ACM) a través de la Fundació Transparència i Bon Govern Local, i que compta amb la participació de l’Oficina Antifrau de Catalunya, l’Administració Oberta de Catalunya i els Ajuntaments de Terrassa i Mollet del Vallès, que participen en la prova pilot que es desenvoluparà en el marc del projecte.

El projecte té l’objectiu de desenvolupar una metodologia per a guiar i estandarditzar l’elaboració de plans d’integritat als ens locals de Catalunya. Així, s’elaborarà una memòria metodològica adaptada a la realitat dels ens locals catalans que incorporarà un mapa de riscos tipus, una proposta de codi ètic i de conducta, el disseny del model de gestió i governança o una proposta de pla de formació en integritat, entre d’altres mesures i instruments.

La participació de Daleph en el projecte es concreta en el desenvolupament del treball de camp amb els Ajuntaments de Terrassa i Mollet del Vallès, per a l’elaboració dels mapes de risc i els plans d’integritat municipals, amb recomanacions específiques, així com en la confecció de la Guia metodològica per a Ajuntaments de més de 5.000 habitants.

En definitiva, el projecte s’encamina a impulsar la cultura de la integritat als ens locals de Catalunya com a segell de qualitat democràtica i bon govern, i mostra de compromís i garantia amb la transparència i la integritat.

Els comentaris estan tancats.