DALEPH PARTICIPA A LA CLOENDA DELS ITINERARIS FORMATIUS DEL PROGRAMA TALENT, TREBALL I TECNOLOGIA D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT

El passat dijous 19 de gener, l’equip de Daleph va participar en l’acte de cloenda dels itineraris formatius impulsats per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat en el marc del programa Talent, Treball i Tecnologia de la Diputació de Barcelona.

El programa forma part d’un Pla Integral de promoció de l’ocupació i de reactivació econòmica per pal·liar els efectes de la crisis ocasionada per la COVID-19, i posa la mirada en el desplegament d’accions dirigides a impulsar la tecnologia i l’acompanyament a la transició digital de les persones i el teixit empresarial cap a un model socioeconòmic sostenible, inclusiu, competitiu i igualitari.

En el marc del programa, Daleph ha treballat en la realització d’una diagnosi del grau de maduresa digital de la població activa i el teixit empresarial vinculat a dues grans cadenes de valor com són les ciències de la salut i la vida, i la indústria alimentària.

Aquesta anàlisi, ha servit com a base per a dissenyar dos itineraris formatius orientats a persones en situació d’atur: el primer itinerari s’ha centrat en la introducció a la tecnologia d’impressió 3D i la seva aplicació al món de la salut, mentre que el segon s’ha dirigit a perfils professionals d’administració i gestió d’empreses, amb l’objectiu d’assolir noves competències i habilitats digitals necessàries per millorar la presència i la identitat digital de l’empresa, així com la gestió i la interpretació de dades.

L’acte de cloenda ha servit per posar punt i final als itineraris formatius i ha comptat amb el testimoni dels docents del programa, una exposició de projectes i de valoracions per part de les persones participants i la presència d’empreses del territori que han pogut conèixer les activitats que s’han desenvolupat.