Daleph participa a la 13ª trobada de la Comunitat de pràctica de l’avaluació de polítiques públiques de la Generalitat de Catalunya (CoAVA).

L’equip d’avaluació de polítiques públiques de Daleph ha participat aquest dijous 11 de juliol a la 13ª trobada de la comunitat de pràctica de l’avaluació de polítiques públiques de la Generalitat de Catalunya (CoAVA).

Aquestes trobades tenen com a objectiu compartir experiències sobre l’avaluació de polítiques públiques, amb un èmfasi en com els diferents departaments de la Generalitat estan institucionalitzant aquest procés i com s’utilitzen els resultats per a la presa de decisions.

En aquesta trobada s’han exposat tres avaluacions de diferents àmbits: l’avaluació del Programa Temps per Cures, a càrrec de Núria Vergés Bosch; l’avaluació Programa de Foment de l’Ocupació del Servei d’Ocupació de Catalunya, a càrrec de Josep Márquez Moreno, Laura López Ortells i Arnau Juanmartí Mestres; i l’avaluació de la Implementació del model d’oficina judicial realitzada per l’equip d’estudis i avaluacions de polítiques públiques de Daleph pel Departament de Justícia, Drets i Memòria a càrrec de Francesc Xavier Camps Ortiz, Ana Lacort Garcia, Ana Lete Murugarren i Laia Pi Ferrer. Els ponents han explicat els objectius de cada avaluació, les preguntes d’investigació que volien abordar, la metodologia emprada, i les limitacions o dificultats trobades durant el procés. També han presentat els resultats o conclusions, així com les recomanacions fetes als departaments de la Generalitat, algunes de les quals ja s’han implementat. Des de l’equip d’estudis i avaluacions de polítiques públiques de Daleph estem molt contents que es promoguin espais d’intercanvi d’experiències per impulsar i sistematitzar l’avaluació de polítiques públiques a la Generalitat, i de poder participar-hi.