DALEPH ORGANITZA UNA SESSIÓ FORMATIVA EN EL MARC DE L’AGENDA URBANA ESPANYOLA PER AL PLA D’ACCIÓ LOCAL DE BENALMÀDENA

A fi de donar a conèixer l’Agenda Urbana Espanyola i de fer partícip a la ciutadania del procés de disseny del Pla d’Acció Local de l’Agenda Urbana de Benalmádena (PAUB), el passat 12 de setembre Daleph va impartir una sessió formativa presencial en el Saló de Plens de l’Ajuntament de Benalmádena.

La sessió va comptar amb la participació de part de l’Equip de Govern i de l’Equip Tècnic de l’Ajuntament de Benalmádena, sumant un total de 60 persones. Víctor Navas, alcalde de la ciutat, va obrir la sessió amb unes paraules d’agraïment a tot el personal i ciutadania present i implicada en l’elaboració del PAUB.

La formació va estar estructurada entorn a tres blocs progressius d’aprenentatge. En primer lloc, es va realitzar una introducció en els preceptes de l’Agenda Urbana Espanyola, incidint en conceptes com el desenvolupament urbà sostenible i la manera en la qual aquest s’ha establert com el pilar fonamental de l’Agenda Urbana Espanyola. Seguidament, es va realitzar una presentació del curs en línia “La Benalmádena que quiero”, el qual ha estat desenvolupat per Daleph a través de la seva Plataforma de Formació Moodle [https://www.agendaurbana.info/curso-online-agenda-urbana/]. En aquest bloc es va explicar el funcionament de la plataforma, així com el contingut del curs i les seves possibilitats de participació i enviament de propostes. Finalment, es va desenvolupar una experiència pilot en processos participatius a través de l’eina Desing Thinking que s’aplica en el propi curs.

Gràcies a aquesta sessió s’espera facilitar i incentivar la participació dels tècnics municipals i ciutadania de Benalmádena en els processos que, a partir de la redacció del *PAUB, tindran lloc en els pròxims mesos per a definir els projectes que, en el seu marc, milloraran la qualitat de vida de la ciutat.

Per a conèixer més sobre els treballs que Daleph realitza relacionats amb Agendes Urbanes, pots visitar el següent enllaç: www.agendaurbana.info