Daleph organitza i dinamitza laboratoris sobre Noves Oportunitats Educatives i creació de materials.

El passat divendres 28, va tenir lloc el primer laboratori NOE, una iniciativa de la Diputació de Barcelona destinada a aprofundir en el disseny i millora de polítiques públiques locals per abordar l’abandonament escolar prematur. Aquesta proposta també té com a objectiu donar continuïtat als aprenentatges i resultats del projecte transformador NOE 4.10, iniciat el 2020, que ha evolucionat per convertir-se en un espai per impulsar iniciatives de cocreació amb el món local. Aquestes iniciatives complementen el model SLOATE i desenvolupen recursos de suport per als ens locals.

En aquest context, Daleph va col·laborar en l’organització, dinamització i conducció del laboratori sobre la “Relació amb centres educatius”. A més, durant els pròxims mesos, Daleph participarà en dos laboratoris addicionals centrats en la “Incorporació de les actuacions de prevenció de l’AEP i de l’absentisme al SLOATE” i els “Protocols de funcionament de la xarxa local interprofessional”.

Un cop finalitzats els laboratoris, Daleph elaborarà el material resultant de cada sessió i un informe resum del desenvolupament de les activitats, assegurant així que els coneixements i eines generats siguin accessibles i aplicables per a tots els ens locals participants.