DALEPH ORGANITZA EL XIII ENCONTRE INSULAR DE LA XARXA TENERIFE VIOLETA

Aquest dimecres 10 de novembre s’ha celebrat el XIII Encontre Insular de la Xarxa Tenerife Violeta, una xarxa formada per entitats i organitzacions que treballen en l’àmbit de la igualtat i/o que impulsen el desenvolupament de polítiques d’igualtat.

Al XIII Encontre, que es va celebrar a l’aulari del Campus de la Guajara de la Universidad de La Laguna, hi vàrem assistir 71 persones, representants de 45 entitats. La jornada de treball var inaugurada per la consellera delegada de Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere Priscila de León, després que la directora de la Unitat d‘Igualtat de la Universidad de La Laguna, Angela Torbay, donés la benvinguda a les persones assistents.

A continuació es vam presentar quatre experiències de treball col.laboratiu en igualtat dut a terme per les entitats de la xarxa, en concret, Guía y mención de igualdad (Femete), Homenaje mujeres rurales: senderos y rutas con perspectiva de género (Ayto El Rosario), Coordinación de proyectos empleo (FIFEDE) i Cuento Contigo (Factoría Social).

Ana Peña, responsable de la Unitat Tècnica d’Igualtat del Cabildo de Tenerife, juntament amb l’equip de Dinamització de Daleph, va explicar els reptes i funcionament del treball en igualtat de la xarxa.

Posteriorment, les entitats vam fer treball col.laboratiu organitzades en tres grups, un dedicat a projectes d’igualtat d’investigació i sensibilització, i dos, centrats en projectes d’igualtat d’intervenció i formació, on vam identificar oportunitats de col·laboració i sinergies a partir del coneixement i l’intercanvi.

Al grup d’investigació i sensibilització  la reflexió es va centrar en cinc projectes: Mujer y prisión (Unidad igualdad de la Universidad de la Laguna), Siempre vivas (Factoría social),  Mujer tenías que ser II (Radio Ecca), Homenaje a mujeres rurales: rutas y senderos con perspectiva de género (Ayuntamiento de El Rosario) y Proyecto de sensibilización y prevención secundaria de las violencias de género dirigidas a profesionales susceptibles de atender a las víctimas (Unidad Orgánica de Violencia de Género del IASS). Al grups d’intervenció i formació, la reflexió es va focalitzar en els següents projectes: Empoderamiento mujeres en situación prostitución (Médicos del Mundo), Escuela de formación para el autocuidado y buen trato (Ser, comunidades saludables y de buen trato), Soy mujer con discapacidad, empoderándome a través de mi cuerpo (Plena Inclusión), Escuela de empoderamiento para mujeres de Tenerife (Federación de Asociaciones de Mujeres Arena y Larisilva), Yedra, proyecto de prevención y formación sobre violencia de género y discapacidad (Ayuntamiento del Puerto de la Cruz), CRECE 2021-2022 (Fundación Adecco), Formamus (AFAMOCAN), Aregoma (Asociación Rayuela), Proyecto de igualdad, empleo y salud mental (AFES Salud Mental), Un puerto Violeta (Factoria de Cohesión Social Ciudad-Puerto), i Proyecto de sensibilización sobre profesiones masculinizadas (Unidad Orgánica del Violencia de Género del IASS).

Finalment, les conclusions, acords, compromisos i aportacions de cada grup es vam compartir en una sessió en plenari, que va ser clausurada per la Consellera d’igualtat. Abans, però, les assistents vam triar la paraula de l’Encontre, cooperació va ser la més votada.